Subsidie voor scholing basisvaardigheden

27 januari 2021

Via Tel mee met Taal is jaarlijks subsidie voor werkgevers beschikbaar om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Het gaat daarbij om scholing die leidt tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheden van uw werknemers. In 2021 is 6 miljoen euro extra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen, voor de werknemer en de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben, merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij het bedrijf.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 28 februari 2021. De subsidie kent de volgende voorwaarden:

  • U mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant.
  • De subsidie is bedoeld voor scholing van werknemers of zzp’ers die voor uw bedrijf werken, of andere werknemers waarmee u een minder langdurige arbeidsrelatie bent aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.
  • De scholing moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemers.
  • U mag de subsidie gebruiken voor een of meer opleidingstrajecten.
  • De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage.

Meer informatie over de aanvraag, wie de subsidie kan aanvragen en de beschikbare bedragen leest u op de website van Tel mee met Taal.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat