Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden

7 juni 2021

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten in Zuid-Holland die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie subsidie beschikbaar. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van deze gebieden. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand op te lossen. De urgentie om hierop in te blijven zetten, blijft de komende jaren groot, versterkt door de effecten van de coronacrisis.

De regeling staat van 3 juni tot en met 31 december 2021 open voor alle reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centrum’. Deze winkel- en centrumgebieden dienen, om in aanmerking te komen, een minimale omvang van 5 winkels te hebben. Voor de subsidieregeling is in totaal € 500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal € 20.000 per project. 

Diverse activiteiten

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden. De mogelijkheden hiervoor zijn binnen de subsidieregeling uitgebreid t.o.v. vorige jaren. Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone.

Planvomings- en uitvoeringsprojecten

Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen voor een planvormings- en een uitvoeringsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten die leiden tot, dan wel respectievelijk leiden tot de uitvoering van een businesscase, QuickScan, haalbaarheidsonderzoek, of centrumvisie gericht op bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied. Een planvormingsproject kan ook in brede zin gericht zijn op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Zoals het optimaliseren van de winkel- en looprouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren. Een uitvoeringsproject kan men bijvoorbeeld inzetten voor de invulling van de functie van transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren.

Bijvoorbeeld Vlaardingen 

In 2018 heeft de gemeente Vlaardingen de subsidie voor planvorming gebruikt voor een plan voor de binnenstad van Vlaardingen om daarmee de krimpopgave voor de winkelmeters inzichtelijk te maken om zo tot een compacter en meer bruisende binnenstad te komen. Elementen van dit traject betroffen een eigenarenanalyse, een simulatiespel met vastgoedeigenaren en winkeliers, verkennende groepsgesprekken en het opstellen van een gebiedsagenda. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ambitieus plan dat sinds 2020 in uitvoering is.

Meer Informatie is hier te vinden.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat