Succesvolle lobby voor uitstel invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet

21 oktober 2022

De invoering van de nieuwe Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is uitgesteld omdat het loket nog onvoldoende werkt. In dit loket wordt alle informatie opgenomen over de ‘fysieke leefomgeving’ en wat kan en mag in je omgeving.

Op het moment dat de Omgevingswet ingaat moet elke gemeente zijn aangesloten op het DSO: één digitaal loket waarin je vergunningen aanvraagt, informatie vindt over de regels per locatie en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

In het DSO staan landelijke voorzieningen, collectieve voorzieningen voor gemeenten en individuele voorzieningen van overheden. Via dit loket moeten aanvragen van omgevingsvergunningen binnen 8 weken worden afgewerkt.

Een aantal organisaties, waaronder de NBOV, heeft een brief gestuurd naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Naar aanleiding hiervan is de invoering uitgesteld tot 1 juli 2023.

Position paper: Stand van zaken DSO

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking