Hofleverancier

22 okt 2020

Om in aanmerking te komen voor het perdicaat Hofleverancier moet uw onderneming ten minste 100 jaar bestaan en zal slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf worden verleend. De titel is een prachtig visitekaartje en geeft aan dat uw bedrijf solide is met een lange bestaansgeschiedenis. De NBOV ondersteunt leden bij het aanvragen van dit predicaat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet uw onderneming aan deze voorwaarden voldoen:

 • Ten minste 100 jaar bestaan.
 • Er moet sprake zijn van een jubileum; bijvoorbeeld 100-, 125- of 150- jarig jubileum.
 • Bij voorkeur onder dezelfde naam geopereerd.
 • De ontstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar (uittreksel KvK is niet voldoende).
 • Onderscheidend zijn ten op zichte van branchegenoten in uw plaats of regio. 
 • Naast 'vooraanstaand' ook van onberispelijk gedrag zijn. Hier wordt onder meer verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch gebied. 

 

predicaat Hofleverancier

Procedure

Bij een aanvraag worden de volgende stappen genomen: 

 1. Controleer of uw ondermening voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 
 2. Minimaal negen maanden van te voren een goed onderbouwd verzoek indienen bij de burgemeester van uw gemeente waar de onderneming is gevestigd. De burgemeest stuurt het verzoek door naar de Commissaris van de Koning van uw provincie. 
 3. Het kabinet van de Commissaris van de Koning doet grondig onderzoek naar uw onderneming. Hierbij worden de financiële gegevens van de afgelopen jaren gecontroleerd en mogen de bestuurders geen strafblad hebben. Aan dit onderzoek doen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries mee.
 4. Op basis van de uitkomst van het onderzoek maakt de Commissaris van de Koning een advies en stuurt dit met de aanvraag naar de Particulier Secretaris van Zijne Majesteit de Koning. 
 5. Aan de hand van dit advies neemt de Koning zelf een beslissing die vervolgens door de Commissaris van de Koning aan de onderneming wordt overgebracht.
 6. De commissaris van de Koning of de burgemeester reikt de bij het predicaat behorende oorkonde uit, doorgaans bij een speciaal hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.
 7. De met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" onderscheiden onderneming mag dit aan de buitenwereld kenbaar maken door het voeren van het Koninklijk Wapen.
 8. Op de website van het koninklijk huis kunt u onder de rubriek onderscheidingen een lijst terugvinden waarop alle organisaties staan met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". 
 9. Het predicaat is in beginsel 25 jaar geldig. Elke 25 jaar dient uw onderneming bestendiging van dit recht aan te vragen volgens bovengenoemde procedure. Gaat uw ondernemeing fuseren, verandert het economisch eigendom en/of de statuten ingrijpend, dan moet u ook bestendiging van deze titel aanvragen.

 

Meer informatie over het predicaat Hofleverancier is verkrijgbaar bij de Stichting Hofleveranciers in Nederland