Hofleverancier

Bestaat uw bedrijf 100 jaar of langer? Dan kunt u in aanmerking komen voor het predicaat ‘Hofleverancier’. De titel is een uitstekend visitekaartje en geeft aan dat uw bedrijf solide is en een lange bestaansgeschiedenis heeft. De NBOV ondersteunt leden bij het aanvragen van dit predicaat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier, moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming moet ten minste 100 jaar bestaan.
  • Er moet sprake zijn van een jubileum. U bestaat bijvoorbeeld 100, 125 of 150 jaar.
  • De ontstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar (uittreksel KvK is niet voldoende).
  • Het bedrijf moet bij voorkeur onder dezelfde naam hebben geopereerd.
  • Uw onderneming moet zich onderscheiden van branchegenoten in uw plaats of regio.
  • Uw onderneming moet van onberispelijk gedrag zijn, bijvoorbeeld op juridisch en economisch vlak.
  • Uw onderneming moet een Nederlandse identiteit hebben.

 

Procedure

De procedure duurt zo’n zes tot twaalf maanden. Het verzoek voor dit predicaat dient u in bij de burgemeester van uw gemeente. Meestal wordt uw aanvraag in behandeling genomen via een speciaal aanvraagformulier. De Commissaris van de Koning dient het verzoek in bij de Koning, die zelf beslist. Uw bedrijf wordt grondig doorgelicht. Als u eenmaal hofleverancier bent, blijft u dit gedurende 25 jaar. Daarna wordt bepaald of u de titel nog steeds verdient.

 

Meer informatie over het predicaat Hofleverancier is verkrijgbaar bij de Stichting Hofleveranciers in Nederland