Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt uw bakkerij jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan moet u voor 1 juli 2019 voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Dat doet u door alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Doel van de Informatieplicht Energiebesparing is dat mkb-bedrijven bewuster omgaan met energie en zo bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel van die energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug: een investering in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Om via het eLoket uw maatregelen in te vullen, heeft u een eHerkenning op veiligheidsniveau 1 nodig. Op de pagina eHerkenning leest u hoe u die aanvraagt. Let op: de aanvraag van een eHerkenning duurt ongeveer een week.

Hoe vult u uw maatregelen in?

 

1. Ga eerst na of uw bedrijf onder de Informatieplicht valt. 

Op de website Wattjemoetweten kunt u dit aan de hand van een stappenplan nagaan. Hieronder vindt u aanvullende informatie per stap van het stappenplan.


  • Stap 1: De eerste vijf vragen van het stappenplan kunt u meestal met 'nee' beantwoorden. Bent u een type C bedrijf met een milieuvergunning? Kijk op www.infomil.nl. U bent dan niet verplicht het e-loket in te vullen; wel kan een aanpassing op uw vergunning nodig zijn.
  • Stap 2: Controleer de hoeveelheid verbruikt gas en elektra aan de hand van uw energienota. Doe dit afzonderlijk voor de winkels en de bakkerij. Bepaal per winkel of filiaal of deze ook moeten voldoen aan de meldingsplicht. Wanneer u aan de informatieplicht moet voldoen, vult u dit apart voor de bakkerij en elk afzonderlijk filiaal in. 
  • Stap 3: In stap 3 staat de lijst met de maatregelen per sector. De bakkerij valt onder de categorie levensmiddelenindustrie; de winkels vallen onder detailhandel. 
  • Stap 4: Vraag een eHerkenning aan als u deze nog niet heeft.
  • Stap 5: Start met invullen.

 

2. Vul de lijst met algemene maatregelen in. 

Zodra u een eHerkenning heeft, kunt u het eLoket invullen. Bekijk daarvoor eerst het filmpje met uitleg (het downloaden van dit filmpje kan even duren). Daarna kunt u de maatregelenlijst invullen voor de categorie(ën) die u in stap 3 hierboven heeft aangegeven.

Aanbieding energieleverancier

Een aantal ondernemers heeft van hun energieleverancier een voorstel ontvangen voor het inventariseren van de maatregelen en het invullen van het eLoket. De energieleveranciers vragen daarvoor een fors bedrag. De NBOV adviseert om eerst de bovenstaande stappen uit te voeren. Komt u er niet uit? Neem dan contact op Wiepkje Colijn
 

Veelgestelde vragen

Op de pagina Veelgestelde vragen Informatieplicht Energiebesparing vindt u aanvullende informatie.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / NBOV
Coronavirus: avondklok
Artikelen / NBOV
Coronavirus: veelgestelde vragen
Samenleving
Happy Saturday