Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting is de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. Bij bakkerijen wordt de waterschapsbelasting niet altijd correct berekend: soms gaat er iets mis bij de berekening van het watergebruik of wordt een te hoge WOZ-waarde gehanteerd. NBOV-leden kunnen met een rekentool het daadwerkelijk watergebruik  berekenen. De NBOV helpt ook bij het opstellen van een bezwaar.

Waterschapsbelasting bestaat uit drie heffingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing betaalt u alleen als u rechtstreeks op het oppervlaktewater loost. 

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de gebouwen en de economische waarde van de onbebouwde grond. Deze waarde staat in de WOZ-beschikking van de gemeente. Als u het niet eens bent met de waarde van uw panden, kunt u bij de gemeente bezwaar maken. 

Zuiveringsheffing 

De zuiveringsheffing wordt berekend op basis van het watergebruik en hoe vuil het water is dat u afvoert. Soms klopt deze berekening niet, omdat het waterschap ervan uitgaat dat uw watergebruik gelijk is aan de hoeveelheid water die u loost. Bakkerijen gebruiken echter een groot deel van hun water voor het maken van producten: dit water wordt dus niet geloosd. 

Daadwerkelijk gebruik

Met de rekentool hieronder kunt u het watergebruik voor het gehele jaar berekenen. Houd daarbij rekening met seizoensartikelen. Het water dat u gebruikt om producten te maken, mag u van het watergebruik aftrekken, omdat u dit water niet loost. 

U kunt bezwaar maken bij het waterschap als de zuiveringsheffing in de voorlopige aanslag hoger is dan in het jaar ervoor. Geef aan dat een groot deel van het water als ingrediënt voor bakkerijproducten is gebruikt. 

Uitzonderingen

Sommige waterschappen stellen aanvullende eisen als u voor het daadwerkelijke watergebruik wilt worden aangeslagen. U moet dan bijvoorbeeld een watermeter bij de afvoer laten installeren, of minimaal een bepaald percentage water gebruiken voor de productie van levensmiddelen. Informeer daarom altijd bij uw waterschap of en welke voorwaarden er zijn.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van het bezwaar? Neem dan contact op met Wiepkje Colijn.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
Schaderegeling getroffen ondernemers Limburg in de maak
Artikelen / Info en advies
Coronavirus: Vaccineren? Ga in gesprek!
Artikelen / Branche
Steeds meer Nederlanders eten volkorenbrood