Financiering

Mkb'ers hebben steeds vaker moeite om hun investeringsplannen te financieren. Banken lenen vaak maar een deel van het benodigde geld. De situatie van voor 2008, waarbij banken vrijwel de enige kredietverschaffers aan het mkb waren, zal niet terugkeren. Bedrijven worden steeds vaker gefinancierd door verschillende aanbieders. Dit heet gestapelde financiering. 

 

Financieringsalternatieven

Na de financiële crisis van 2008 is een aantal financieringsalternatieven ontstaan. Voor de ambachtelijke bakkerij ziet de NBOV als belangrijkste financieringsvormen: de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO), kredietverstrekker en crowdfunding. Ook vermogende particulieren en ondernemers nemen actief deel in, of lenen geld uit aan mkb-bedrijven. Deze informal investors of 'business angels' zoeken vaak snelgroeiende ondernemingen in sectoren als de ICT of hightech. Zij zullen niet snel in ambachtelijke sectoren investeren. Bij een financieringsvraag is het verder de moeite waard om eens te denken aan de ‘3-F’s’: family, fools en friends. Deze omschrijving wordt vaak gehanteerd voor financiering door de eigen omgeving en het netwerk van de ondernemer.

 

Meer informatie en contact

  • Heeft u een financieringsprobleem? Neem dan contact op met NBOV-bedrijfsadviseur Stef Hoogveldt op 0182-693030.

  • Heeft u specifieke vragen over de kredietunie? Kijk op www.kredietuniebakkerij.nl

 

Andere thema’s