Qredits

Qredits, mede opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is begonnen als micro-financieringsinstelling. In eerste instantie werden leningen verstrekt met een maximum van € 35.000. Inmiddels mag Qredits ook leningen verstrekken tot € 250.000. Hieraan zijn echter voorwaarden verbonden. Leningen aan het mkb van enige omvang moeten een afwijzing van een van de grootbanken kunnen overleggen. De grootbanken zorgen namelijk samen voor een belangrijk deel voor de funding van Qredits.

Meer informatie en contact

Heeft u een financieringsprobleem? Neem dan contact op met NBOV-bedrijfsadviseur Frans Holtkamp op 0182 69 30 30.

Samenleving
Happy Saturday 
Artikelen / Blogs
Werken aan merken
Artikelen / Info en advies
2021: plannen voor klimaat en circulaire ketens