Huurovereenkomst

In een huurovereenkomst komt een aantal zaken aan bod, zoals de locatie van het pand, de periode, bestemming, bijkomende kosten en natuurlijk de huurprijs. Er bestaan geen vormvereisten voor een huurovereenkomst of algemene voorwaarden: er gelden geen vaste regels over hoe deze eruit moeten zien of wat er exact in moet staan. Een huurovereenkomst kan zelfs mondeling worden overeengekomen.

 
 

Modelhuurovereenkomsten

Verhuurders maken in de meeste gevallen gebruik van modelhuurovereenkomsten en algemene bepalingen die de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft opgesteld. Stem als huurder nooit direct in met een door de verhuurder voorgesteld ROZ-model. Omdat de ROZ een belangenvereniging van verhuurders is, zijn de bepalingen in deze modellen namelijk zo veel mogelijk ten gunste van verhuurders geschreven. 

Mogelijk kunt u als huurder een ander en voor u gunstiger model uitonderhandelen, want ook de Raad van Detailhandel en de Rijksgebouwendienst (RGD) voorzien in modelhuurovereenkomsten. De Raad van Detailhandel biedt een huurdersvriendelijke huurovereenkomst. Het model van de RGD zit qua rechten en verplichtingen tussen deze twee modellen in. 

 

Minimumduur

Op grond van de wet geldt voor een huurovereenkomst van bedrijfsruimte een minimumduur van vijf jaar. Ook een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, geldt voor een periode van minimaal vijf jaar (waarbij de wettelijke periode van verlenging van toepassing is). Deze regel dient ter bescherming van de huurder. Hij geldt echter niet als de overeengekomen duur van de overeenkomst in het kader van een proefperiode twee jaar of korter luidt.

Vaak geldt een huurovereenkomst van vijf + vijf jaar. Aan het einde van de eerste huurperiode wordt dan van rechtswege, dus automatisch, het huurcontract verlengd met nog eens vijf jaar. Wilt u dit niet, dan dient u het contract minstens één jaar van te voren en op de voorgeschreven manier (bijvoorbeeld via een aangetekende brief of deurwaardersexploot) op te zeggen.

 

Extra kosten

Let bij het aangaan van een huurovereenkomst  goed op de bijkomende kosten, zoals een promotiebijdrage (komt vaak voor in een winkelcentrum) of servicekosten. Laat servicekosten specificeren en kijk dan of u gebruikmaakt van de aangegeven diensten en of de hoogte van de kosten reëel is. Let ook op bepalingen over een (jaarlijkse) verhoging van de huurprijs. Gaat dat met indexering (opvraagbaar bij het CBS), een vast bedrag per jaar of een vast verhogingspercentage? Zeker wanneer een vast verhogingspercentage is afgesproken, kan de ontwikkeling van de huurprijs een vliegwieleffect krijgen. Aan het einde van de overeengekomen huurperiode betaalt u dan zeker geen marktconforme huurprijs meer.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV