Huurprijs

Voor de huurprijs van een winkelruimte gelden in eerste instantie geen regels, geen maximumbedrag en geen puntentelling zoals bij de huur van woningen. De huurder is er zelf bij als de huurprijs wordt genoemd en wordt opgenomen in de huurovereenkomst. De huurder moet zelf een afweging maken of deze huurprijs billijk is.

 
 

Vaststellen huurprijs

Om de waarde van een pand en de daarvan afgeleide huurprijs vast te stellen, laten partijen vaak een taxatie uitvoeren door een makelaar. In veel gevallen is een taxatie echter onvoldoende om de huurprijs van een bedrijfspand objectief vast te stellen. Een taxatie gaat namelijk vrijwel altijd uit van de marktwaarde van een pand en niet van de wettelijke vergelijkingscriteria. Voor bedrijfsruimten geldt dat de huurprijs wordt vastgesteld op basis van een vergelijking van de huurprijzen van overeenkomstige panden gedurende een bepaald aantal jaren. Dit is vastgelegd in de wet.

Om na te gaan of de huurprijs reëel is, is het aan te bevelen dat de huurder eerst onderzoekt wat de gemiddelde huurprijs was van vergelijkbare, bij voorkeur vlakbij gelegen huurpanden gedurende de voorgaande vijf jaren. Ga hierbij uit van ongeveer vijf panden. Dat betekent in veel gevallen dat u de huurprijzen bij uw toekomstige buren moet gaan opvragen. Soms weten makelaars of beheerdersorganisaties dit, maar u kunt natuurlijk ook gewoon even binnenstappen bij de buren.

Om te bepalen of een pand vergelijkbaar is, moet onder meer worden gelet op:

  • ligging
  • bereikbaarheid
  • grootte (hoe groter een pand, hoe lager de prijs per vierkante meter)
  • breedte van de pui
  • toegankelijkheid 
  • klantenstroom 

Let ook op of er geen afwijkende bedingen zijn overeengekomen voor een vergelijkingspand. Denk daarbij aan een lage instaphuur of tijdelijk lage huur vanwege onderhoud dat door de huurder is gepleegd, terwijl dat eigenlijk voor rekening van de verhuurder was. In die gevallen moet er een correctie op de huurprijs worden aangebracht.

Het is verstandig om goed te kijken naar vergelijkbare panden en hun huurprijzen, voordat u akkoord gaat met een huurovereenkomst. Dit kan naderhand een dure rechtszaak voorkomen, met kosten voor rechtsbijstand, griffierecht en andere proceskosten of dure deskundigenkosten voor het deskundigenrapport.

 

Aanpassen huurprijs

Wanneer u een bedrijfspand huurt en vindt dat de huurprijs uit de pas loopt met die van vergelijkbare panden, kunt u een aantal stappen ondernemen.

  1. Onderzoek
  2. Overleg met verhuurder
  3. Rechtsgang
  4. Huurverlaging wegens leegstand

In het document dat u hieronder kunt downloaden, worden deze vier stappen verder uitgelegd.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV