Regeldruk

Bedrijven zijn veel tijd en geld kwijt aan overheidsregels. Denk aan formulieren invullen, vergunningen aanvragen of uitbetalen bij ziekte. Om de regeldruk te verminderen, zoekt de NBOV naar nieuwe manieren om regels eenvoudiger te maken, af te schaffen of werkbaar te houden.

De NBOV werkt voor dit onderwerp samen met verschillende partners, zoals MKB-Nederland en de Coalitie Winkelambacht, waarbij de brancheorganisaties van kappers (Anko), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en schoenherstellers (NSV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betrokken zijn.

Met de Coalitie Winkelambacht zijn tussen 2015 en 2017 resultaten geboekt met de bhv-tool, de uitzondering bij voedingswaardedeclaratie en de infographic beeld en geluid.

  • De bhv-tool Help123 helpt ondernemers te voldoen aan de arbowetgeving.
  • De uitzondering voor de voedingswaardedeclaratie betekent dat een ambachtelijke bakkerij geen voedingswaardedeclaratie hoeft op te nemen op het etiket van ambachtelijke voorverpakte producten.
  • Aan de hand van de infographic beeld en geluid kunt bepalen of u de bijdrage voor het gebruik van beeld en geluid dient te betalen.

Resultaten

In 2019 is het rapport Winkelambacht 2.0 gepubliceerd. De coalitie is met het Ministerie van EZK en de andere ministeries en overheidsinstanties aan de slag gegaan met de mogelijke oplossingen uit dit rapport. De resultaten daarvan zijn:

  • Op het arboportaal staan nu antwoorden op veelgestelde vragen, zoals ’Wat doet een arbodeskundige of een arbodienst?’ Animaties van de veelgestelde vragen zijn op de homepage te vinden. Bekijk deze animaties eens met uw medewerkers, om arbeidsomstandigheden eenvoudig bespreekbaar te maken.
  • Het percentage van de werkkostenregeling is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Hierdoor heeft u meer vrije ruimte om zaken aan uw personeel te schenken.
  • Het format voor de verantwoording van de subsidie praktijkleren is vereenvoudigd. Als u in de steekproef valt, hoeft u minder gegevens aan te leveren. Daarnaast werkt de coalitie samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de mogelijkheid om gegevens via DUO en de Belastingdienst te koppelen. Dit kan u veel tijd besparen.

Met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt de coalitie over de RI&E, arbeidsconflicten en re-integratie.

MKB-toets

Voor de MKB-toets werkt de NBOV samen met MKB-Nederland en het Ministerie van EZK. De toets zorgt ervoor dat ondernemers in het mkb bij een nieuwe wet in een vroeg stadium hun mening mogen geven. Hierdoor krijgt u zelf meer invloed op nieuwe wetteksten. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het panel voor de MKB-toets, dan kunt u zich opgeven bij de NBOV.

Meer informatie en contact

Neem contact op met de NBOV via info@nbov.nl

Infographic Maatwerkaanpak Winkelambacht

Artikelen / NBOV
Praat en denk mee over voedselveiligheid en milieu!
Artikelen / NBOV
Forse stijging regeldruk voor ondernemers
Artikelen / Blogs
De muur, of waarin een klein land groot kan zijn
pagina

Andere thema’s