Etiketteren

05 okt 2020

Een Europese verordening zorgt ervoor dat in heel Europa de etiketten op levensmiddelen op dezelfde manier worden opgesteld. Deze verordening geldt ook voor het etiketteren van bakkerijproducten. 

De NBOV informeert haar leden hier regelmatig over en behartigt de belangen van haar leden. Dit heeft ertoe geleid dat:

  • ambachtelijke bakkers de allergeneninformatie bij niet-voorverpakte producten mondeling mogen verstrekken;
  • bij ambachtelijke voorverpakte producten de voedingswaardedeclaratie niet hoeft te worden vermeld.

 

Daarnaast blijft de NBOV in gesprek met de Europese en Nederlandse overheid over de etiketteringsregels van de toekomst. 

 

Warenwetbesluit Etiketteren

In Nederland zijn de eisen voor etiketteren vastgelegd in het Warenwetbesluit Etiketteren van levensmiddelen. Deze wet is de omzetting van de Europese verordening naar de Nederlandse wet. In het Warenwetbesluit Etiketteren staat wanneer een product een etiket krijgt en waaraan dit etiket moet voldoen. Op de website van de NVWA staat een webdossier met daarin onder andere de eisen die aan een etiket worden gesteld.

Niet-voorverpakte levensmiddelen

Sinds december 2014 omvat de categorie niet-voorverpakte levensmiddelen:

  • onverpakte en dagverse verpakte producten
  • langer houdbare producten waarvan dagelijks een werkvoorraad wordt aangelegd

De NVWA heeft een beslisboom opgesteld. Daarmee kunt u, aan de hand van de voorbeelden, nagaan welke verplichtingen per type product gelden. Voor de niet-voorverpakte levensmiddelen moet u de allergeneninformatie kunnen verstrekken per product. Gebruik hiervoor de factsheet allergeneninformatie en de invulschema’s. Daarnaast kunt u met hulp van bakkerijsoftware de informatie in kaart brengen. 

Informatieblad (niet-)voorverpakte producten

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

NBOV Factsheet Allergeneninformatieverstrekking

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Invulschema Allergenen/Product

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Invulschema Allergenen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Meer informatie over de etikettering van levensmiddelen en over de beslisboom op de website van de NVWA. De site van Specsplaza kan helpen met de informatie over de grondstoffen.  

 

Procedure inbakverliezen

Bakkerijproducten verliezen tijdens het bakken een deel van het vocht uit de receptuur. Dit inbakverlies neemt u mee bij de berekening van de ingrediëntenlijst en de voedingswaardedeclaratie op het etiket. De procedure daarvoor staat in een informatiebrochure en begeleidende brief van de NVB, de NBOV en het NBC.

Inbakverlies

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Procedure inbakverliezen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV
Vakmanschap
Etiketteren
Vakmanschap
Spelt
Artikelen / NBOV
Cadeaupakketten: wat kan en wat moet?
pagina