Bol en bbl: wat is het verschil?

Binnen het mbo zijn er twee onderwijsvarianten waarin werkervaring een belangrijk onderdeel is. Bbl staat voor een beroepsbegeleidende leerweg en een bol-opleiding is een beroepsopleidende leerweg.

Het belangrijkste verschil is dat een bol-student wordt gezien als scholier en een bbl-student als medewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de afspraken die u met de studenten maakt en de vergoeding die u betaalt.

Bol-student (scholier)

Bij een bol-opleiding ligt het zwaartepunt op theorie. De student is veel op school en loopt een beperkte periode stage.

Contract
Stage-overeenkomst

Inkomen
Studiefinanciering (onder voorwaarden)
Stagevergoeding (niet verplicht)

Bbl-student (medewerker)

Bij een bbl-opleiding ligt het zwaartepunt op de praktijk. De student werkt in de onderneming en gaat af en toe naar school.

Contract
Arbeidsovereenkomst en stage-overeenkomst

Inkomen
Salaris (beloning volgens cao)
Studievergoeding (<21 jaar, art. 24 cao)

Subsidies

Onder voorwaarden komt u in aanmerking voor subsidies voor studenten die bij u een leerwerplek hebben. Er is een subsidie vanuit de overheid en een subsidie vanuit het Sociaal Fonds. Via onderstaande links vindt u meer informatie.