Warenwetbesluit

In het Warenwetbesluit meel en brood staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 is de wet aangepast. Op het gebied van voedselveiligheid verdedigt de NBOV de belangen van haar leden door overleg met de (Europese) overheid, met partners uit de sector en door u te informeren over diverse onderwerpen. 

 

Meer informatie

Neem contact op met de NBOV via info@nbov.nl

 
Artikelen / Info en advies
Informeer je klanten over allergenen
Artikelen / Info en advies
Acrylamide
Artikelen / NBOV
Even voorstellen: Shahien Manesh en Robbie Robert
pagina

Andere thema’s