Warenwetbesluit

In het Warenwetbesluit meel en brood staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 is de wet aangepast. Op het gebied van voedselveiligheid verdedigt de NBOV de belangen van haar leden door overleg met de (Europese) overheid, met partners uit de sector en door u te informeren over diverse onderwerpen. 

 

Meer informatie

Wiepkje Colijn, colijn@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 
Artikelen / NBOV
Voldoen aan het warenwetbesluit?
Artikelen / NBOV
Warenwetbesluit: doe mee met de online werksessies!
Artikelen / Voedselveiligheid
Johannesbroodpitmeel? Let op gehalte ethyleenoxide!
pagina

Andere thema’s