Ziekte en verzuim

Ziekte en arbeidsongeschiktheid is niet hetzelfde. Het één kan wel het gevolg zijn van het ander. Het kan voorkomen dat de medewerker ten gevolge van een ziekte niet in staat is om het werk te verrichten. De medewerker heeft dan gedurende een periode van 104 weken aanspraak op doorbetaling van (een deel van) het loon. 

Soms is de medewerker ziek maar zijn er wel arbeidsmogelijkheden. Misschien kan er (ander) passend werk uitgevoerd worden. In dat geval spreken we over: ziek zijn maar wel in staat om te werken. Ziekmelden heeft dan weinig nut en van ziekteverlof is waarschijnlijk geen sprake.

Controlevoorschriften bij ziekte worden ook wel 'verzuimreglement' genoemd. De medewerker is verplicht om de controlevoorschriften op te volgen, mits ze redelijk zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en de medewerker niet verplicht wordt de werkgever te informeren over de aard van zijn ziekte. Bijgaand document voldoet aan die voorwaarden en is geschikt om opgenomen te worden op bijvoorbeeld uw intranet, in uw personeelshandboek of in een separate regeling over verzuimbeleid.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Werkgeverschap
Update: Ontwikkelingen rond cao-onderhandelingen
Artikelen / Info en advies
Goed nieuws over hoge indexeringen van de huurprijs
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: Ontslag op Staande Voet