Aanzeggen verlenging en ketenregeling

Eén maand voordat een tijdelijk contract afloopt, brengt u de medewerker schriftelijk op de hoogte of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd, zodat zij - indien nodig - tijdig op zoek kunnen gaan naar ander werk. In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de aanzegverplichting en het aantal tijdelijke contracten dat u achtereenvolgend kunt sluiten (de ketenregeling).

Checklist en uitleg aanzeggen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Bepaalde tijd

Voorbeeldbrief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeldbrief aanzegging NIET voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Onbepaalde tijd

 Voorbeeldbrief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Ketenregeling

Ketenregeling

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Aanbod vaste uren oproepovereenkomst

Voorbeeldbrief met addendum oproepovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV