Cao Bakkersbedrijf

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die gelden voor de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is.

De geldende cao voor het bakkersbedrijf loopt van 1 augustus 2020 tot 1 juni 2021. Binnenkort treft u hier de cao-teksten aan. Op deze pagina vindt u de loontabellen en toeslagen van de cao.

Hieronder kunt u de oude cao-teksten downloaden.

Cao bakkersbedrijf 1 april 2019

Bijlage cao bakkersbedrijf 1 april 2019

Artikelen / NBOV
Coronavirus: avondklok
Artikelen / NBOV
Coronavirus: veelgestelde vragen
Samenleving
Happy Saturday