Cao Bakkersbedrijf

De cao loopt van 1 juni 2021 tot 1 juni 2023 en is op 25 oktober 2022 algemeen verbindend verklaard. Cao partijen zijn werkgeversorganisaties NBOV en NVB en de vertegenwoordigers van werknemers, FNV en CNV. 

In de cao staan arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers in de bakkerijbranche. De voorwaarden in de cao sluiten aan op de wet. Over een aantal onderwerpen kunnen werkgever en medewerker specifieke afspraken maken. Neem hierover contact op of gebruik één van onze voorbeeld arbeidsovereenkomsten.  

Hieronder kunt u de cao-teksten downloaden. Voor NBOV leden is een cao boekje beschikbaar. Op deze pagina vindt u de loontabellen en toeslagen van de cao.

Cao bakkersbedrijf 1 juni 2021

Bijlage cao bakkersbedrijf 1 augustus 2020

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan