Cao Bakkersbedrijf

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die gelden voor de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is.

De geldende cao voor het bakkersbedrijf loopt van 1 augustus 2020 tot 1 juni 2021. Hieronder kunt u de cao-teksten downloaden. Op deze pagina vindt u de loontabellen en toeslagen van de cao.

Cao bakkersbedrijf 1 augustus 2020

Bijlage cao bakkersbedrijf 1 augustus 2020

Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen
Artikelen / Blogs
Kortingen horen niet bij het ambacht
Artikelen / Info en advies
Update e-learning allergeneninformatie