Einde dienstverband

De Nederlandse wet kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen maar kan eindigen op een in de wet geregelde manier. Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen:

  1. met wederzijds goedvinden met een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd);
  2. de medewerker neemt zelf ontslag (opzegging);
  3. de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege (afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst, bereiken AOW-leeftijd, overlijden van de medewerker);
  4. door opzegging van de werkgever ná het verkrijgen van een ontslagvergunning;
  5. door ontbinding door de kantonrechter;
  6. vanwege een dringende reden (ontslag op staande voet).


Meer informatie

Omdat iedere beëindiging van een arbeidsovereenkomst maatwerk is, adviseren wij u om contact op te nemen met één van onze bedrijfsadviseurs, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s