Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor medewerkers die worden ontslagen of waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever.

Wanneer ontstaat recht op een transitievergoeding

De hoofdregel is, als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt:

  • Het dienstverband voor bepaalde tijd wordt niet voortgezet
  • De medewerker wordt ontslagen tijdens de proeftijd
  • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd via het UWV (na langdurige arbeidsongeschiktheid of wegens bedrijfseconomische omstandigheden)
  • De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter

Er is geen recht op transitievergoeding wanneer:

  • De medewerker opzegt
  • De AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt
  • De medewerker op staande voet is ontslagen
  • De werkgever failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is

U maakt afspraken over de transitievergoeding als u met een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) uit elkaar gaat.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV