BOL en BBL: wat is het verschil?

Binnen het MBO zijn er twee onderwijsvarianten waarin werkervaring een belangrijk onderdeel is. BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL-opleiding is een Beroeps Opleidende Leerweg.

Het belangrijkste verschil is dat een BOL-student wordt gezien als scholier en een BBL-student als medewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de afspraken die u met de studenten maakt en de vergoeding die u betaalt.

 

BOL-student (scholier)

Bij een BOL-opleiding ligt het zwaartepunt op theorie. De student is veel op school en loopt een beperkte periode stage.

Contract
Stage-overeenkomst
 

Inkomen
Studiefinanciering (onder voorwaarden)
Stagevergoeding (niet verplicht)

 

BBL-student (medewerker)


Bij een BBL-opleiding ligt het zwaartepunt op de praktijk. De student werkt in de onderneming en gaat af en toe naar school.

Contract
Arbeidsovereenkomst en stage-overeenkomst

Inkomen
Salaris (beloning volgens cao)
Studievergoeding (<21 jaar, art. 24 cao)
 

Subsidies

Onder voorwaarden komt u in aanmerking voor subsidies voor studenten die bij u een leerwerplek hebben. Er is een subsidie vanuit de overheid en een subsidie vanuit het Sociaal Fonds. Via onderstaande links vindt u meer informatie.

Subsidieregeling Praktijkleren (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 

Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (Sociaal Fonds Bakkersbedrijf)