Persoonlijke opleidingsvoucher


Een leven lang leren loont! De persoonlijke opleidingsvoucher maakt een eerste stap of een vervolgstap eenvoudiger.

Werknemers kunnen in 2019 op grond van artikel 4.10 cao Bakkersbedrijf een vergoeding ontvangen van € 200 (fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus die de werknemer kiest. De NBOV is als cao-partij van mening dat deze pilot een positieve stimulans kan geven om een permanente leercultuur in de bakkerijsector te ontwikkelen.

Artikelen / Branche
Inschrijving Speculaaskeuringen geopend
Artikelen / Branche
Loket subsidie praktijkleren RVO sluit 16 september
Artikelen / Voedselveiligheid
Tips voor maken allergeenvrije producten