Persoonlijke opleidingsvoucher


Een leven lang leren loont! De persoonlijke opleidingsvoucher maakt een eerste stap of een vervolgstap eenvoudiger.

Werknemers kunnen in 2019 op grond van artikel 4.10 cao Bakkersbedrijf een vergoeding ontvangen van € 200 (fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus die de werknemer kiest. De NBOV is als cao-partij van mening dat deze pilot een positieve stimulans kan geven om een permanente leercultuur in de bakkerijsector te ontwikkelen.

Artikelen / NBOV
Coronavirus: avondklok
Artikelen / NBOV
Coronavirus: veelgestelde vragen
Samenleving
Happy Saturday