Arbeidsvoorwaarden en cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die gelden voor de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is.

Cao Bakkersbedrijf

De partijen NVB, NBOV, CNV Vakmensen én FNV hebben op 6 mei 2019 overeenstemming bereikt over een Cao Bakkersbedrijf met afspraken over looptijd, loonaanpassingen en opdrachten voor een viertal werkgroepen. Looptijd van de CAO: 16 maanden, van 1 april 2019 tot en met 31 juli 2020.

Cao bakkersbedrijf 1 april 2019 t/m 31 juli 2020

Bijlage cao bakkersbedrijf 1 april 2019 t/m 31 juli 2020


De vorige cao voor het bakkersbedrijf liep van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2019.
Deze cao kunt u hier nog bekijken. 

Pensioen

Als werkgever in de bakkersbranche regelt u, volgens de wet, het pensioen voor uw werknemers. Met het pensioen van het Bakkers Pensioenfonds bouwen zij pensioen voor zichzelf op. Daarnaast zijn de partner en/of kinderen verzekerd van inkomen bij overlijden van de werknemer. Op de site van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf logt u in voor alle informatie die u nodig heeft.