In dienst treden

In één oogopslag van recruitment, naar het voeren van een sollicitatiegesprek tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. 

Recruitment

Recruitment of werving en selectie is het proces van het aantrekken, selecteren en aanstellen van werknemers voor de organisatie. Werving- en selectiebeleid is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Het proces moet goed aansluiten op de personeelsbehoefte en personeelsplanning.

Checklist werving- en selectieproces

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Sollicitatiegesprek voeren

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Alleen als werkgever en werknemer dat uitdrukkelijk overeenkomen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In alle andere gevallen, is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Stappenplan aangaan arbeidsovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Let op: bij onderstaande documenten is het belangrijk dat u de juiste keuzes maakt  (bij de blauw gemarkeerde woorden) en de overeenkomst aanpast naar uw eigen bedrijfssituatie. 

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor personeel in de bakkerijsector

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd voor personeel in de bakkerijsector

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor vakantiewerkers

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Aanzeggen wel/niet verlengen arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen. Dit houdt in dat werkgevers werknemers met een dergelijk contract een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk moeten laten weten of en onder welke voorwaarden zij de overeenkomst wensen te verlengen.

Checklist aanzeggen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Aanzegbrief voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Ketenregeling

Voordat een nieuw tijdelijk contract met een medewerker wordt overeengekomen, is het belangrijk om goed te tellen hoeveel tijdelijke contracten zijn afgesloten en hoeveel maanden het totaal daarvan is. Het volgende tijdelijke contract kan direct of tijdens de looptijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd worden.

Ketenregeling

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Introductiebeleid

Het opstellen en hanteren van een doordacht introductiebeleid heeft veel voordelen. De werknemer die zorgvuldig wordt ontvangen en ingewerkt zal snel weten wat er van hem wordt verwacht, hoe de communicatielijnen binnen een bedrijf lopen en wat de gewoontes, veiligheids- en huishoudelijke regels zijn. Daardoor zal deze eerder productief zijn.

Checklist introductie nieuwe medewerker

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV