Uit dienst gaan

In een aantal situaties ontvangt de werknemer bij het einde van het dienstverband een ontslag- of transitievergoeding. Ook kan de kantonrechter nog een billijke vergoeding toekennen. Zo’n vergoeding wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet daar dan ook de reguliere loonheffingen inhouden en afdragen. Omdat een ontslagvergoeding wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking zijn er geen premies meer verschuldigd voor werknemersverzekeringen. Ook moet rekening worden gehouden met de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet, voor zover het maximum nog niet is bereikt.

Compensatieregeling transitievergoeding

Zijn er werknemers na twee jaar ziek uit dienst gegaan? Verzamel een aantal gegevens voor de compensatieregeling  transitievergoeding. 

Regeling compensatie transitievergoeding

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Aanzeggen wel/niet verlengen arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen. Dit houdt in dat werkgevers werknemers met een dergelijk contract een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk moeten laten weten of en onder welke voorwaarden zij de overeenkomst wensen te verlengen.

Checklist aanzeggen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Aanzegbrief voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Opzegtermijn

Bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst moeten werkgever en werknemer zich houden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van de duur van het contract van de werknemer, of hij nog in zijn proeftijd zit en van afspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt. Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke opzegtermijn. Voorwaarde is dan wel dat de opzegtermijn die geldt voor de werkgever het dubbele moet zijn van de opzegtermijn die geldt voor de werknemer.


Bij de afwikkeling van een dienstverband zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken. In dit stappenplan vindt u de aandachtspunten op een rij. Hieronder kunt u ook een getuigschrift downloaden en naar eigen wens invullen.

Stappenplan bij uitdiensttreding

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Positief getuigschrift

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Als een werknemer ontslag neemt, dan heeft een werkgever een aantal zaken waar hij aan moet denken. In dit stappenplan vindt u een overzicht.

Stappenplan ontslagname door werknemer

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Ontslag

De Nederlandse wet kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen maar kan eindigen op een in de wet geregelde manier. 

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen:

met wederzijds goedvinden met een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd);

  1. de werknemer neemt zelf ontslag (opzegging);
  2. de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege (afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst, bereiken AOW-leeftijd, overlijden van de werknemer);
  3. door opzegging van de werkgever ná het verkrijgen van een ontslagvergunning;
  4. door ontbinding door de kantonrechter;
  5. vanwege een dringende reden (ontslag op staande voet).


Omdat iedere beëindiging van een arbeidsovereenkomst maatwerk is adviseren wij u om  contact op te nemen met de NBOV op  telefoonnummer  0182 69 30 30. Wij helpen u dan direct verder.

AOW afloop arbeidsovereenkomst van rechtswege aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

AOW afloop arbeidsovereenkomst van rechtswege

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Beëindigingsovereenkomst initiatief werknemer

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Bevestigingsbrief ontslagname werknemer

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Beëindigingsovereenkomst initiatief werkgever bedrijfseconomische redenen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Beëindigingsovereenkomst initiatief werkgever langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Beëindigingsovereenkomst werkgever staakt bedrijfsactiviteiten

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Beëindigingsovereenkomst initiatief werkgever verschil van inzicht

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Proeftijdontslag

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV