Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

31 juli 2019

Ondernemers in de bakkerijsector betalen iedere maand of iedere vier weken premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Deze premie wordt tijdelijk stopgezet. Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft dit besloten om aanvullende vermogensvorming tegen te gaan. U ontvangt rond 26 juli een brief waarin u daarover geïnformeerd wordt. 
 

Aanvullende informatie over de premiestop vindt u in het artikel Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds op de website van het Sociaal Fonds.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan