Training praktijkbegeleiders studenten Boulanger niveau 4

14 mei 2020

De Nationale Bakkerij Academie (NBA) heeft een driedaagse training ontwikkeld om de praktijkbegeleiders van studenten Boulanger niveau 4 te ondersteunen. 
 

Vijf mbo-scholen willen in het schooljaar 2020/2021 beginnen met de nieuwe opleiding Boulanger niveau 4 (specialistenopleiding). Studenten van deze opleidingen hebben een leerbedrijf nodig om het specialisme in de praktijk te ontwikkelen en toe te passen. 

Bakkersbedrijven kunnen profiteren van de kennisontwikkeling die deze opleiding oplevert, en van de uitstroom van studenten op een hoger niveau, met een duidelijk specialisme. Zij kunnen met hun nieuwe ideeën veel waarde hebben voor een leerbedrijf. De studenten vragen van de bedrijven een leerplek die ze uitdaagt om hun kennis creatief in te zetten en verder te ontwikkelen, innovaties toe te passen en een eigen visie te vormen op hun vak.

Om de praktijkbegeleiders van de studenten hierbij te ondersteunen, heeft de NBA een driedaagse training ontwikkeld in samenwerking met de trainer, Peter Bienefelt. 

De training

De training is een combinatie van theorie en veel praktijk. Deelnemers kijken op een andere manier naar het broodbakproces en doen nieuwe ideeën en inzichten op. Er wordt dieper ingegaan op de werking van grondstoffen en de manier waarop je hiermee kunt sturen, het bakken met desem, viennoiserie en de innovaties in binnen- en buitenland. Daarmee vormt de training een goede ondersteuning bij het begeleiden van studenten Boulanger niveau 4, maar zeker ook een verrijking van de eigen kennis en inzichten. 

Data

De eerste training is op 8, 15 en 16 juni in Wageningen. De NBA is bezig om de training ook op andere locaties te plannen. Inschrijven voor de training in Wageningen kan via de website van de NBA. Daar kunt u ook aangeven dat u de training op een andere locatie wilt volgen. Zodra de data van die trainingen bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

Kosten

De training wordt geheel gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Het leerbedrijf ontvangt alleen een btw-factuur.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat