Tussentijds beëindigen huurovereenkomst

24 september 2020

Als u de huurovereenkomst wilt opzeggen, moet dit op tijd gebeuren: u moet minimaal 1 jaar voor het einde van de looptijd van het contract op de voorgeschreven manier (per aangetekende brief of per deurwaardersexploot) opzeggen. Als u te laat bent met het opzeggen zijn er andere mogelijkheden on de huurovereenkomst toch tussentijds te beëindigen. In principe kunt u niet tussentijds opzeggen, maar er zijn wel oplossingen die het mogelijk maken om dit alsnog te doen. Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

Te laat met opzeggen

Als u niet op tijd heeft opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch verlengd en is opzeggen pas weer mogelijk aan het einde van de volgende termijn. 

 

Mogelijkheden tussentijds opzeggen 

In principe is het niet mogelijk om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Doet u dat wel, dan bent u schadeplichtig. U moet dan een bedrag (de schade) betalen. Deze schade is de huursom tot het einde van het contract. U schiet daar dus niets mee op. U heeft echter de volgende mogelijkheden om de huurovereenkomst toch tussentijds te beëindigen:

  • Uw contract kan met instemming van de verhuurder worden overgedragen aan een nieuwe huurder. U moet dan zelf een nieuwe huurder zoeken en deze nieuwe huurder bij uw verhuurder aandragen. Als alle partijen akkoord zijn, kan de huurovereenkomst op de nieuwe huurder worden overgedragen. 
  • Stel dat de verhuurder niet akkoord gaat met het overdragen van de huurovereenkomst, dan kan met indeplaatsstelling de verhuurder worden verplicht om de huurovereenkomst naar een andere huurder over te dragen. Daarvoor kunt u het document Verzoek Indeplaatsstelling gebruiken. Deze nieuwe huurder moet dan wel het zelfde type onderneming gaan drijven en er moet een zwaarwichtige reden zijn voor de overdracht (bijvoorbeeld een slechte financiële positie van de vestiging). De verhuurder mag een indeplaatsstelling niet weigeren als aan voorgenoemde voorwaarden is voldaan, maar kan wel bezwaren hebben. Het bezwaar kan zijn dat de verhuurder door de indeplaatsstelling niet zelf zijn huurder kan uitkiezen, of dat de verhuurder vreest dat de nieuwe huurder de huursom niet kan betalen. Het is daarom belangrijk om in gesprek met de verhuurder zoveel mogelijkheid openheid en garantie te geven. 
  • U kunt de ruimte onderverhuren aan een andere huurder, waardoor u een tussenpersoon wordt. Deze optie kan zijn uitgesloten in de huurovereenkomst, of alleen zijn toegestaan met toestemming van de verhuurder. 
Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan