Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Twister

11 augustus 2021

Vier jaar geleden stapte ik de bakkerijbranche binnen. Na een week vol kennismakingsgesprekken, bezoeken en proeverijen had ik een blaadje vol rondjes getekend: een overzicht van de branche. Het leek op Twister, dat spel met die rondjes: zoveel verenigingen, stichtingen, organisaties - bijna meer dan het aantal bakkerijen. Daarbij zat iedereen ook nog eens in meerdere besturen.

Mijn focus lag eerst op de NBOV. De ledenenquête en wensen van het bestuur waren helder: een transitie van een juridisch loket naar een ondernemende, toekomstgerichte organisatie; van een secretariaat naar een brancheorganisatie die de belangen van de leden behartigt. Dat betekent dat de NBOV zich nadrukkelijker profileert: naar de leden toe en naar buiten toe, want pas als je het publiek bereikt, bereik je de politiek.

Dak

Ik merk vaak dat de rol van een brancheorganisatie onduidelijk is. Als leden samen iets willen bereiken, doe je dat via een vereniging, net als in een vereniging van eigenaren. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen appartement, maar het dak vervang je gezamenlijk. De NBOV is er dus om collectieve en individuele belangen te behartigen en spreekt namens de ambachtelijke bakkers met de overheid. Met de sociale partners sluiten we een cao, regelen we pensioenen en andere collectieve arbeidsvoorwaarden.

In het verlengde daarvan informeert, adviseert en begeleidt de NBOV leden bij zaken die hun bedrijfsvoering raken. Natuurlijk in samenwerking met anderen, richting Den Haag, Brussel en in de branche, met de vele partners die hun eigen expertise en rol hebben: van collectieve inkoop tot kennis, van opleiden tot gezondheid.

Daarbij wordt ook steeds meer gebruikgemaakt van de input en expertise van de leden, bijvoorbeeld in het huidige cao-traject. Met de sociale partners (FNV, CNV en NVB) willen we de arbeidsvoorwaarden verbeteren: een heldere en leesbare cao, met meer flexibiliteit en maatwerk. Daarbij hoort een heldere, laagdrempelige organisatie van activiteiten en een eerlijk gebruik van sociaalfondsgelden. Die betaalt elke werkgever immers voor collectieve faciliteiten die zorgen voor voldoende, goed opgeleid personeel dat gezond en veilig werkt. Als onderdeel daarvan kunnen werkgevers én medewerkers in de bakkerij binnenkort alle informatie over werken en leren op één website vinden.

Hopelijk is dit een aanzet tot een Twister waarin alle gekleurde rondjes doen waarvoor ze zijn opgericht, en samenwerken waar het kan: een spel waarin de kaarten goed geschud zijn. Helder en (kosten)efficiënt: van idee en portemonnee tot uitvoering.

Illustratieve afbeelding van het branche-overzicht
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan