Update: Ontwikkelingen rond cao-onderhandelingen

7 juni 2023

Vrijdag 2 juni ontving de NBOV uitgebreide brieven van FNV en CNV, waarin zij een ultimatum stellen rond de cao-onderhandelingen. Volg in dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Update 8 juni

Afgelopen vrijdag 2 juni ontvingen wij een ultimatum van de vakbonden waarop wij uiterlijk afgelopen woensdag 7 juni om 12 uur moesten reageren. De voorstellen zijn ver buiten het cao-mandaat en wij zijn hiermee niet akkoord gegaan. Werkgevers uit de industrie hebben ons medegedeeld dat zij wel deels op de eisen ingaan, en varen hun eigen koers. 

Onder druk van de stakingsdreiging is de industrie inmiddels akkoord gegaan met 16% voor 19 maanden. Zoals hierboven staat heeft de industrie los van het ambacht onderhandeld. Voor het ambacht vallen deze percentages ver buiten de mogelijkheden en het mandaat. Er wordt apart gesproken met de vakbonden.

 

Er zijn in totaal twee cao-overleggen geweest met FNV en CNV. Op 6 mei hebben beide partijen een toelichting gegeven op de huidige situatie in de branche en zijn de voorstellenbrieven besproken. Op 17 mei vond er geen inhoudelijk overleg plaats, maar hebben de vakbonden hun eisen verhoogd en verklaard dat deze te ver afwijken van wat werkgevers kunnen bieden, met als uitspraak "Staken loont".

De inhoud van de eisen sluit niet aan bij het mandaat van de werkgevers en de sterk variërende economische situatie in de bakkerijbranche.

Werkgevers zijn echter graag bereid om een cao af te sluiten voor hun medewerkers en hebben daarvoor degelijke voorstellen gedaan, inclusief een loonbod dat aansluit bij de situatie in de branche en binnen de bedrijven.

Voor vragen of reacties kunnen deze worden gestuurd naar po@nbov.nl

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking