Vaststelling TVL Q1 2021 gestart

4 augustus 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in de eerste week van augustus begonnen met de vaststelling van de TVL Q1 2021. De komende weken ontvangen ondernemers per e-mail een verzoek om de werkelijke omzet in dat kwartaal door te geven.

U moet die werkelijke omzet vóór 1 oktober 2021 doorgeven. RVO heeft in veel gevallen het formulier al ingevuld, met gegevens van de Belastingdienst. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moeten de werkelijke omzetgegevens toch zelf ingevuld of gewijzigd worden, en soms vraag RVO om aanvullende informatie.

Omzetgegevens doorgeven

 • Geef uw inkomsten door zonder btw.
 • Voeg bijlagen toe als bewijs. Als RVO om ontbrekend bewijs moet vragen, duurt het langer voordat de definitieve subsidie berekend kan worden, en moet u langer op uw geld wachten.

De volgende stukken zijn bewijs van de omzet:

 • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: de bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Definitieve subsidie

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag.

 • Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan ontvangt u de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag.
 • Is het omzetverlies hoger dan de schatting in de aanvraag? Dan gaat de subsidie ook omhoog.
 • Is het omzetverlies lager dan de schatting in de aanvraag? Dan ontvangt u minder dan 20% of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Betalingsregeling

Als terugbetalen lastig is, kunt u een renteloze betalingsregeling aanvragen. Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen staat op de pagina Na uw aanvraag TVL Q1 2021 op de website van RVO.

Extra controle bij aanvragen boven de € 125.000

 • Bij een TVL-subsidie van € 125.000 of meer is extra controle nodig.
 • Met een accountantsproduct bevestigt de accountant of accountants-administratieconsulent dat de opgegeven omzet klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet.
 • RVO controleert zo of de gehele onderneming niet boven het maximale steunbedrag uitkomt. Dit geldt vanaf deze TVL-periode ook voor mkb-ondernemingen.

U ontvangt bericht van RVO wanneer u het accountantsproduct kunt indienen. In dit bericht staat dat u daarvoor twee weken de tijd heeft. Als dit niet lukt, dan kunt u dat bij RVO aangeven. RVO kan de termijn dan verlengen. RVO kan de aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat deze compleet is, dus inclusief het accountantsproduct.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking