Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Verandering is de enige constante

4 februari 2021

De markt verandert: kleine, specialistische bedrijven groeien, grotere bedrijven nemen de middelgrote over. Tenminste, volgens de economieboeken van de middelbare school, die ons leerden dat je als ondernemer kunt kiezen tussen groeien of specialiseren. Corona verandert echter niet alleen het leven van alledag, maar ook de visie op ondernemerschap: we moeten beter organiseren, slimme keuzes maken, meer online doen en meer pinnen tegen lagere pinkosten.

Ook de NBOV verandert. Een van mijn collega’s in Gouda hing de tekst ‘Verandering is de enige constante’ op ons magneetbord. Daar word ik blij van: dat ‘wij in Gouda’ elkaar onderling, en dus ook onszelf, scherp houden op zaken die voor u als NBOV-lid van groot belang zijn.

We lossen niet meer alleen reactief uw problemen op, maar zijn ook continu bezig met wat er op ondernemers afkomt. Daardoor kunnen we u vooraf informeren en adviseren, waardoor u kunt blijven ondernemen. De afgelopen jaren zijn we pro-actiever, zijn we beter zichtbaar in Den Haag en weten ook de media en de ‘buitenwereld’ ons steeds beter te vinden. Er wordt ook gesproken over de al langer geuite wens om een splitsing in de cao aan te brengen tussen ambacht en industrie, omdat de markt nu eenmaal verandert.

Ook de NBOV

Als vereniging van ondernemers willen we u als lid ook beter betrekken bij zaken die ertoe doen in uw bedrijf. Het bestuur, onder voorzitterschap van Arend Kisteman, wil dit ook in de bestuurlijke structuur laten terugkomen. Ook een vereniging moet immers aansluiten op de veranderingen die nodig zijn - constant! 

Hoe u betrokken kunt zijn bij de vernieuwing van uw vereniging leest u in Denkt u mee over de NBOV?

Nieuw talent

Tot slot stel ik graag nieuw talent in het NBOV-team aan u voor: Stef Hoogveldt is actief voor de leden op het vlak van ondernemerschap, in zijn rol als bedrijfsadviseur. Hij verzorgt ook de administratie van de NBOV. Daarnaast is Michael van Tol deze week gestart als communicatieadviseur, met een focus op social media en communicatieprojecten. In een van de volgende Bakkerszaken stellen zij zich uitgebreider voor.