Verduurzamen monumentaal pand

13 oktober 2021

Bezit u een monumentaal pand? Veel ondernemers denken dat verduurzamen van een monument moeilijk of zelfs onmogelijk is. Er zijn echter wel manieren om zo’n pand duurzamer te maken. Ook komt u bijvoorbeeld in aanmerking voor een monumentenlening.

Een monumentaal pand is alleen al vanwege de hoge leeftijd duurzaam; het gaat immers al jaren mee. Monumenten zijn meestal echter niet duurzaam op het vlak van energie.

Verduurzamen draagt bij aan het ‘levend’ houden en behoud van monumenten. Het is maatwerk. Daarom heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) samen met provincies en gemeenten een routekaart ontwikkeld. Het doel is om gebouwen te verduurzamen zonder dat zij hun cultuurhistorische en monumentale waarde verliezen. De RCE biedt bijvoorbeeld advies over het verminderen van het energieverbruik.

Meer informatie en tips over verduurzamen van een monument

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat