Verkiezingscampagne

25 oktober 2023

De verkiezingscampagne is inmiddels in volle gang. Op 22 november laat Nederland haar stem horen. Wat vinden wij als NBOV en ondernemers belangrijk? En wat kunnen we samen doen om onze standpunten te laten horen tijdens deze belangrijke periode?

 

 

Waar maakt de NBOV zich hard voor?

De belangen van de Ambachtelijke Bakker staan centraal: lokaal, regionaal, landelijk en in Brussel. Als ondernemer moet je meer ruimte hebben om te ondernemen, makkelijker kunnen verduurzamen, minder last hebben van regels, een goede cao en de kosten van arbeid moeten omlaag zodat medewerkers netto meer overhouden van hun loon. Kortom: meer aandacht voor de maatschappelijke waarde van de Ambachtelijke Bakker. Lees onze standpunten.

 

Wat kun je zelf doen?

Samen staan we sterk! De NBOV ontwikkelt samen met andere branches een beeldmerk en boodschap. Dit beeldmerk en de boodschap kun je zelf verspreiden. Met deze deze boodschap op tienduizenden winkeldeuren kunnen we écht impact maken op de politiek en bij de kiezer. Informatie over hoe jij mee kunt doen volgt rond 10 november.

 

Zelf in gesprek met de politiek?

Op 8 november organiseren wij een rondetafelgesprek met een aantal Kamerleden van verschillende partijen. Op die manier brengen we punten die belangrijk zijn voor de ambachtelijke bakker onder de aandacht. Op die manier kan jij zelf in gesprek gaan met politici over de zaken die er voor jou toe doen. Een goede manier om Den Haag bewust te maken van de stem van de Ambachtelijke Bakker!

Leden van VVD, PvdA, CDA, BBB, SP en JA21 zijn aanwezig. Wil je ook in gesprek met de kamerleden? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Verkiezingen 2023: Onze speerpunten

1. Betere regels. Meer dan één op de drie regels in Nederland is onwerkbaar voor ondernemers. De NBOV wil regels die beter werken en minder regeldruk.

2. Lagere werkgeverslasten. Als de lonen stijgen, moeten de lasten dalen. Er worden elk jaar meer sociale premies geïnd dan nodig is. De NBOV wil dat dit geld besteedt wordt aan werkgevers, medewerkers het mkb in het algemeen.

3. Investeren in medewerkers. Werken moet meer lonen. De NBOV wil dat het verschil tussen het bruto- en nettoloon van medewerkers kleiner wordt. In de werkkostenregeling moet specifiek de personeelskortingsregeling ruimer worden.

4. Betaalbare energie. De energiecrisis in 2022 heeft ruim 100 bedrijven de das om gedaan. De NBOV wil dat energie – als basisvoorziening beschikbaar en betaalbaar is, door een bandbreedte voor energiekosten in te voeren. 

5. Financiering mogelijk maken. Lenen om te investeren is momenteel te moeilijk voor het mkb. De NBOV wil dat ook andere financiers dan banken makkelijker kunnen investeren in het mkb.

6. Duurzaam ondernemen. Ambachtelijke bakkers moeten verduurzamen. De NBOV wil dat dat voor iedereen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is.

7. Eerlijke huren ondernemers. Het huren van bedrijfsruimte moet betaalbaar blijven. De NBOV wil dat huurders beter beschermd worden tegen excessieve huurstijgingen en de marktmacht van verhuurders.

8. Leefbare winkelstraten. De ambachtelijke bakker heeft een belangrijke rol in de winkelstraat als belangrijk fundament onder de leefbaarheid in dorpen en steden. Die straten moeten aantrekkelijk en veilig zijn en ook vrij van overlast van afval en plaag- en knaagdieren 

 

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat