Vermindering regeldruk: Maatwerkaanpak 2.0 weer stap verder

23 juli 2019

Op 4 april 2019 ontvingen staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport van het actieprogramma Maatwerkaanpak 2.0. De projectorganisatie die vanuit EZK is opgezet, heeft inmiddels al stappen gezet om oplossingen te realiseren.
 

De NBOV neemt het voortouw bij de Maatwerkaanpak 2.0, samen met kappers, slagers, schoenherstellers en bloemisten en verschillende ministeries. In het rapport Maatwerkaanpak 2.0 staat een plan om de regeldruk te verminderen. Uit een inventarisatie kwamen 36 knelpunten naar voren die de leden van de betrokken branches ervaren bij de dagelijkse uitvoering van hun werk.

Van de knelpunten kennen er 12 een concrete oplossing. Deze zijn weergegeven in de infographic onder het artikel Coalitie winkelambacht biedt plan vermindering regeldruk aan. De coalitie gaat samen met de overheid aan de slag met deze knelpunten en oplossingen, zodat de regeldruk merkbaar verminderd wordt. 

RI&E en tweede spoor bij ziekte

Voor een aantal oplossingen is al een stap gezet. Het ministerie van SZW organiseerde bijvoorbeeld begin juli een kick-off-bijeenkomst voor de impuls RI&E. Met deze bijeenkomst willen zij koploperbranches uitnodigen om mee te denken over hoe de RI&E toegankelijker en eenvoudiger kan. In september wordt daarnaast een bijeenkomst georganiseerd over het tweede spoor bij ziekte (het zoeken naar alternatief werk voor een werknemer die langer dan een jaar ziek is). 

Meedenken?

Vanuit de Coalitie winkelambacht zijn we nog op zoek naar ondernemers die willen meedenken met de volgende vraagstukken:

  • Het proces van ziekmelden tot aan de aanvraag van de WIA. 
  • De eisen aan een databank voor alternatief werk (tweede spoor).
  • Vragen over arbo en arbodienstverlening.

Wilt u daaraan een bijdrage leveren, neem dan contact op met Wiepkje Colijn.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking