Voortgang Maatwerkaanpak Winkelambacht

26 augustus 2020

De coalitie winkelambacht (kappers, bakkers, slagers, schoenherstellers en bloemisten) werkt samen met de overheid aan betere en eenvoudige regelgeving voor ondernemers. In een inventariserend onderzoek in 2019 zijn 12 knelpunten benoemd. Voor een aantal daarvan zijn praktische oplossingen gevonden. Andere knelpunten vragen nog extra werk. Dit is te lezen in de voortgangsrapportage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een aantal van de resultaten tot nu toe komt hieronder aan de orde.

 

Eenvoudiger aanvragen subsidie praktijkleren

In samenspraak met ondernemers is de procedure voor het aanvragen van een subsidie praktijkleren aangepast. Daardoor kunnen ondernemers deze gemakkelijker aanvragen. Ook zijn er twee formats gemaakt om de uren en de begeleiding van een student te verantwoorden. Hierdoor kan de ondernemer de subsidieaanvraag eenvoudig zelfstandig invullen. In dit artikel leest u er meer over

Voortgang Maatwerkaanpak Winkelambacht

 

Een handige RI&E-tool

De coalitie heeft opdracht gegeven om een opzet voor een RI&E-tool te maken. Dit gebeurt in samenwerking met de ministeries van EZK en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van de tool is om het gebruik van de RI&E op een eenvoudige manier te stimuleren, zodat ondernemers samen met medewerkers aan de RI&E-verplichting kunnen voldoen. 

Arboportaal: vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk en eenduidig

Een belangrijk aandachtspunt uit de voortgangsrapportage is de informatievoorziening over de toepasbaarheid van wet- en regelgeving. Ondernemers wijzen op het belang van vindbaarheid, toegankelijkheid, taalgebruik en de eenduidigheid van informatie. Een voorbeeld is de verbetering van het Arboportaal. Met de nieuwe teksten en de markering op de hoofdpagina kunnen ondernemers nu makkelijker informatie op het Arboportaal vinden. Ook zijn er verhelderende filmpjes . Door de samenwerking met het ministerie van SZW is informatie gegroepeerd en is er een handig overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.  


In het statusoverzicht dat u hieronder kunt downloaden, kunt u per knelpunt meer informatie terugvinden.

Statusoverzicht acties maatwerkaanpakken

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat