Vraag Bijdrage Beroepspraktijkvorming over 2019 aan

12 mei 2020

Hebt u in het boekjaar 2019 leerlingen of stagiairs in uw bedrijf opgeleid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding, die verstrekt wordt door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB). 

Dien uw aanvraag voor deze vergoeding bij voorkeur in voor 1 augustus 2020. Alle aanvragen die niet ouder zijn dan 5 jaar worden nog in behandeling genomen. 

De bedragen en voorwaarden van de Bijdrageregeling BPV kunt u lezen op de website van het SFB. Daar kunt u ook het declaratieformulier downloaden waarmee u de vergoeding aanvraagt.  

Volledig invullen

Er worden veel aanvragen verwacht. Daardoor kan het enige maanden duren voordat de vergoeding op uw bankrekening wordt bijgeschreven. Om uw aanvraag vlot te kunnen afhandelen, moet u het declaratieformulier volledig invullen en alle gevraagde bijlagen meezenden. 

Het formulier en de bijlagen kunt u mailen naar subsidie@nbc.nl, of per post verzenden naar:

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
T.a.v. afdeling Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming
Postbus 360
6700 AJ Wageningen

Vergeet niet de envelop voldoende te frankeren.

Vragen?

Bel met 0317-47 12 96 of mail naar subsidie@nbc.nl.
 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan