Vrijheid

5 mei 2020

Het was een week van herdenken en van het vieren van vrijheid. Die vrijheid blijkt de afgelopen 8 weken niet zo vrij als wij gewend zijn. Het coronavirus, oftewel COVID-19, doet ons beseffen dat niet alles wat wij gewend zijn, vanzelfsprekend is. Vele vragen komen op ons af, als ondernemer en ook als branchevereniging. Waar wij gewend waren elkaar zeker in het voorjaar persoonlijk te ontmoeten, was Bakkersvak voorlopig de laatste grote fysieke bijeenkomst van onze sector.

Afgelopen weken waren dan ook voor ons als bestuur vreemd. De overleggen die wij vanuit Gouda hebben gevoerd met tal van overheidsorganen, sociale partners, leden, et cetera, lieten ons nog eens beseffen hoe kwetsbaar wij zijn als mensheid. In sciencefictionfilms zie je hoe virussen ons aanvallen, maar dat het ineens zo dichtbij gebeurt, heeft niemand zich kunnen voorstellen. 

Ik denk dat de overheid in eerste instantie goed heeft gehandeld.  De laatste 2 weken vond ik de trein echter een beetje stilstaan. Via het overleg met de leden van MKB-Nederland is er veel druk uitgeoefend op onze overheid om het vertrouwen dat wij als Nederlanders toch wel verdiend hebben, ook te belonen. Ik ben dan ook blij dat er deze week een volgende stap is gezet en er een versoepeling komt. Een tweede goede stap - maar laten we nu niet te lang wachten met de derde, voor een aantal van ons het besluit om te stoppen al heeft moeten nemen.

De NBOV is er voor u, wij zijn het aanspreekpunt als het gaat om regelgeving of overleg met de overheid. Gelukkig is het overleg met belanghebbenden erg goed. Jammer dat een enkele partij in onze branche echter doet alsof zij het belang ervan behartigt. Hebben we niets geleerd van deze tijd? Is samenwerken nog steeds een zelfstandig naamwoord in plaats van een werkwoord? 

Bevrijdende groet,

Jos den Otter

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking