Warenwetbesluit

01 okt 2020

In het Warenwetbesluit staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 is de wet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanduidingen voor meergranenbrood, (zuur)desem, (zuur)desembrood, en de drogestof-eis voor midden- of middengroot brood. De NBOV-factsheet Warenwetbesluit Meel en brood beschrijft in het kort wat het Warenwetbesluit regelt en waaraan u moet voldoen.

NBOV Factsheet Warenwetbesluit Meel en brood

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Tijdlijn stappenplan wijzigingen Warenwetbesluit Meel en brood

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Informatiebijeenkomsten

De geplande bijeenkomsten over het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood zijn afgelast door de maatregelen die het kabinet heeft genomen rondom de bestrijding van het coronavirus. Inmiddels hebben er meerdere webinars plaatsgevonden, waarin u door onze beleidsmedewerker Voedselveiligheid Wiepkje Colijn werd bijgepraat over de aanpassingen.