Wat staat u te wachten in 2019?

10 januari 2019

De PAWW, de Wab en de cao – een aantal van de afkortingen die u de komende maanden vaak zult horen. Daarnaast zullen in 2019 ook onderwerpen als de energietransitie, duurzaamheid en gezond werken regelmatig aan de orde komen. De NBOV houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen die voor u als vakman, ondernemer en werkgever van belang zijn.

Een kort overzicht van onderwerpen die nu al actueel zijn:

Wet arbeidsmarkt in balans

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is eind 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2020 ingaan, maar mogelijk worden delen van de wet al in de loop van 2019 ingevoerd. Lees ook: Wetsvoorstel Wab naar Tweede Kamer

Cao PAWW

FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV hebben in een aparte cao (PAWW) afspraken gemaakt om de financiële gevolgen van de aanpassingen in de WW- en WGA- uitkeringen te repareren. Deze cao PAWW gaat in op 1 februari 2019 voor de werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Bakkersbedrijf. Meer informatie leest u in CAO PAWW Bakkerijsector start op 1 februari 2019.

Opleiding Boulanger niveau 4

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe opleiding Boulanger niveau 4. Om ervoor te zorgen dat de opleiding voldoet aan de eisen die het werkveld stelt, is de inzet van broodbakkende NBOV-leden nodig. Wilt u meedenken over en meewerken aan deze nieuwe opleiding? Meld u dan voor 1 februari aan bij Paul Passchier, of lees Werk mee aan de opleiding Boulanger niveau 4

CAO Bakkersbedrijf

De CAO Bakkersbedrijf loopt eind maart van dit jaar af; deze maand beginnen de gesprekken voor de nieuwe cao. 

Duurzaamheid, energietransitie, gezond werken

De komende maanden zal de NBOV u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vlak van onder andere duurzaamheid, de energietransitie en gezond werken.  

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking