Weer vaker inspecties RI&E

13 aug 2020

Meerdere bakkers melden dat de Inspectie SZW (ISZW), net als vorige zomer, weer vaker controleert op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). ISZW ziet toe op de arbeidsomstandigheden en de juiste uitvoering van arborichtlijnen. 
 

Er is geen erkende branchebrede RI&E voor de ambachtelijke bakkerij. U kunt de ‘oude’ RI&E als uitgangspunt voor uw RI&E gebruiken. Hoe u dat doet, leest u in het bericht Intensievere inspectie op RI&E, dat we vorige zomer plaatsten. Daarin vindt u ook meer informatie over de RI&E.

Op dit moment wordt gewerkt aan een RI&E-tool waarmee het voor ondernemers eenvoudiger wordt om aan de verplichtingen rondom de RI&E te voldoen.

Artikelen / NBOV
Rob Jetten in gesprek met ondernemers Brood&Ko
Artikelen / NBOV
Ambachtelijke bakkers luiden de noodklok; en met succes!
Artikelen / Info en advies
Einde arbeidsovereenkomst december