Werkgevers blij met nieuwe CAO

26 april 2022

De leden van de NBOV en Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) zijn blij dat er tussen FNV en werkgeversorganisaties een akkoord is over een tweejarige cao (1-6-2021 t/m 31-05-2023). Eindelijk kunnen zij hun medewerkers duidelijkheid geven over de nieuwe cao en de verhogingen van de lonen. Uit de reacties van de ondernemers blijkt dat hun medewerkers ook blij zijn met het akkoord.

Voor industriële bakkers geldt een loonstijging van 6,6% over de looptijd van de cao. De cao lonen voor ambachtelijke bakkers stijgen met 7%.

Daarnaast geeft de cao invulling aan elementen zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan jeugdige instroom (d.m.v. hogere startsalarissen voor vast personeel en hogere jeugdlonen). Ook wordt de pensioenopbouw versterkt door de noodzakelijke aanpassing van de pensioenpremie. Tenslotte voorziet deze cao in een verbeterde tijd-voor-tijdregeling. Voor het industriële deel van de bakkerijsector is een RVU-regeling afgesproken.

De ondernemers zijn blij met het resultaat maar betreuren de duur van de onderhandeling. Veel liever hadden zij al eerder de beloning gegeven die recht doet aan de waardering voor de inzet en betrokkenheid van hun medewerkers.  

De cao-onderhandelingen hebben bijna een jaar geduurd. De aanvankelijke eisen werden aangevuld met een verzoek om inflatiecorrectie. Het is echter niet aan werkgevers om inflatie te corrigeren. De inflatie en torenhoge kostenstijgingen gelden evenzeer voor de ondernemers in de bakkerijsector.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat