Wijzigingen openbaarmaking NVWA

20 oktober 2022

De NVWA maakt sinds 1 september 2020 de inspectieresultaten landelijk openbaar van horecazaken die in het register van de Kamer van Koophandel (KvK) staan ingeschreven. Hier komen onder andere winkels in brood en banket en vervaardigers van brood en vers banketbakkerswerk bij.

Update 30/11: Eerder in dit artikel werd aangegeven dat de wijzigingen per 1 februari 2023 ingaan. Inmiddels is bekend dat het is uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de wijzigingen ingaan.

 

Bakkerijen en andere levensmiddelenbedrijven moeten klanten informeren over welke allergenen in de producten aanwezig zijn. Dit is een wettelijke verplichting, waar de NVWA toezicht op houdt.

 

De volgende onderwerpen worden zichtbaar op de NVWA-webpagina

Hierbij komt één van de volgende resultaten te staan: ‘geen recente gegevens’,  ‘voldoet’, ‘verbeterpunten vastgesteld’ of ‘verscherpt toezicht’. Alleen de resultaten van inspecties die plaatsvinden nadat de wijzigingen zijn ingevoerd worden openbaar gemaakt.

Voorafgaand aan de openbaarmaking wordt de onderneming per brief op de hoogte gebracht van het oordeel. Hiervoor is een juiste KvK-registratie van belang. Zorg dat elke locatie juist staat ingeschreven bij de KvK, met de juiste SBI-codes. Zo voorkom je dat onjuiste gegevens openbaar worden gemaakt.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan