Wijzigingen openbaarmaking NVWA per 1 februari

20 okt 2022

De NVWA maakt sinds 1 september 2020 de inspectieresultaten landelijk openbaar van horecazaken die in het register van de Kamer van Koophandel (KvK) staan ingeschreven. Per 1 februari 2023 komen hier onder andere winkels in brood en banket en vervaardigers van brood en vers banketbakkerswerk bij.

Bakkerijen en andere levensmiddelenbedrijven moeten klanten informeren over welke allergenen in de producten aanwezig zijn. Dit is een wettelijke verplichting, waar de NVWA toezicht op houdt.

 

De volgende onderwerpen worden per 1 februari zichtbaar op de NVWA-webpagina

Hierbij komt één van de volgende resultaten te staan: ‘geen recente gegevens’,  ‘voldoet’, ‘verbeterpunten vastgesteld’ of ‘verscherpt toezicht’. Alleen de resultaten van inspecties die op of na 1 februari 2023 plaatsvinden worden openbaar gemaakt.

Voorafgaand aan de openbaarmaking wordt de onderneming per brief op de hoogte gebracht van het oordeel. Hiervoor is een juiste KvK-registratie van belang. Zorg dat elke locatie juist staat ingeschreven bij de KvK, met de juiste SBI-codes. Zo voorkom je dat onjuiste gegevens openbaar worden gemaakt.