WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

13 augustus 2021

Per 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%. De premieverlaging vervangt de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaalt u een lage WW-premie of een hoge WW-premie voor uw werknemers. Beide premiepercentages zijn sinds 1 augustus 2021 met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, gelden de percentages vanaf 16 augustus 2021.

Verlaging vervangt BIK

De premieverlaging vervangt de BIK. Met de BIK konden investerende werkgevers korting krijgen op loonheffingen. Het kabinet schrapte die regeling kort geleden, omdat de Europese Commissie niet op tijd goedkeuring kon geven. Om werkgevers tegemoet te komen, zijn de WW-premies daarom nu voor de rest van het jaar verlaagd.

Bekijk het overzicht van de actuele WW-premies op de UWV-website.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan