Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Zachte heelmeesters

12 november 2019

Ik kon niet goed kiezen waarover ik deze keer zou bloggen. Over de succesvolle P&O-inloopdagen en de acties die u als ondernemer moet oppakken (zie daarvoor ons artikel met een impressie van deze middagen), of over ‘Den Haag’. Het werd Den Haag.

De NBOV is actief in de ‘Haagse lobby’, ook al merkt u het niet altijd als wij proberen om wet- en regelgeving te beïnvloeden. Trajecten die tijd kosten: zo zijn we al jaren bezig met onder andere het Warenwetbesluit, de btw, pinkosten, de Hygiënecode, de RI&E, het ontslagrecht en de transitievergoeding. Er komen nieuwe regels bij, waarvoor ook weer lobby nodig is: de privacywetgeving is te ingewikkeld, de pensioenproblematiek is onbestaanbaar in deze tijd van hoge rendementen, het eLoket is onbegrijpelijk in elkaar gezet. En bij de energietransitie moeten we zorgen dat ‘Den Haag’ de juiste keuzes maakt. 

Succes

Soms boeken we succes, zoals bij de transitievergoeding en de versoepeling van de ontslagregels. We hebben daarvoor echter wel tol moeten betalen: UWV en rechters zaten in de jaren naar de nieuwe wetgeving toe in een spagaat, waarvan het effect vaak op het bordje van ondernemers terechtkwam. Ze hielden beslissingen eindeloos aan en namen soms halfzachte besluiten – en we weten allemaal waartoe zachte heelmeesters leiden: in dit geval tot vele dure en langslepende situaties. 

Het goede nieuws: vanaf 1 januari wordt het beter! U krijgt de transitievergoeding die u betaalde (of betaalt) aan uw langdurig zieke ex-werknemer terug van het UWV. Die administratieve omweg snap ik overigens niet: dat moet toch eenvoudiger kunnen? Als we vinden dat ook een langdurig zieke medewerker recht heeft op een (transitie)vergoeding, dan kunnen we dat toch simpeler regelen dan via uw boekhouding?

Die administratieve omweg snap ik overigens niet, dat kunnen we toch simpeler regelen dan via uw boekhouding?

Meer goed nieuws: de overheid heeft - op aandringen van het mkb - beloofd om de effecten van wetgeving op vooral middelgrote en kleine bedrijven beter te toetsen en oplossingsrichtingen te zoeken, bijvoorbeeld over de RI&E en het klimaatakkoord. Laten we er het beste van hopen; erg snel gaat het vooralsnog niet. 

Alhoewel - kennelijk kán het wel snel. Deze maand zijn er ineens stroomversnellingen: compensatie voor boerend en bouwend Nederland, van 130 naar 100 km per uur, IS-kinderen wel of niet terughalen. De vraag is echter of die maatregelen goed doordacht zijn, of dat we na jaren ontdekken dat het aanvankelijke idee toch niet zo best was. Misschien vergen goede besluiten inderdaad gewoon tijd. Geduld oefenen, dus maar.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking