Zorgverlof

Een medewerker heeft recht op kortdurend zorgverlof als hij/zij als enige de noodzakelijke zorg kan bieden aan een zieke in de naaste omgeving. Een medewerker heeft per periode van 12 maanden recht op maximaal twee weken kortdurend zorgverlof. U betaalt 70% van het loon door. De medewerker heeft per periode van 12 maanden recht op maximaal zes weken langdurend zorgverlof. Dit is onbetaald verlof.

In het kort betekent dit het volgende:

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan