2018: Waarop handhaafde de NVWA?

17 december 2018

Het afgelopen jaar heeft de NVWA bij de handhaving van de wet- en regelgeving een aantal speerpunten gekozen, namelijk listeria en zout in brood. Daarnaast blijft de NVWA natuurlijk toezien op de hygiëne in bedrijven. De NBOV ondersteunt haar leden door ze te informeren en door ze wanneer nodig te helpen bij het schrijven van zienswijzen en bezwaarschriften aan de NVWA.

In 2018 handhaafde de NVWA in de brood- en banketbakkerij speciaal op listeria bij grotere bedrijven, en op zout in brood bij zowel de ambachtelijke als de industriële bakkerij. 

Listeria 

Het NVWA-project rondom de handhaving op listeria was gericht op grotere ondernemingen. Het micro-organisme listeria is een bacterie die bij lage temperaturen goed gedijt, bijvoorbeeld in zuivel, vlees, groente en fruit.

De handhaving leverde niet alleen veel vragen bij ondernemers op, maar leidde ook tot een gesprek van NBOV, NBC en NVB met de NVWA over hun beleidslijn waarin het onderscheid tussen industrie en ambacht is gedefinieerd. Door onduidelijkheden waren ambachtelijke bakkerijen onder het industrieel toezicht geplaatst. Het gesprek had tot resultaat dat het onderscheid tussen ambacht en industrieel uit het document Criteria evaluatie hygiënecodes blijft gehandhaafd.

Zout in brood

In de periode tussen mei en augustus 2018 heeft de NVWA monsters genomen bij zowel de ambachtelijke bakkerij als de industrie, om te controleren op het zoutgehalte in brood. Meerdere bakkerijen ontvingen een waarschuwing voor het overtreden van het zoutgehalte op droge stof. Nadat de NBOV een zienswijze had opgesteld, beoordeelde de NVWA deze waarschuwingen met een voldoende.

Meer informatie over zout in brood leest u op de pagina Zout.

Hygiëne in de bakkerij en winkel

De basishandhavingstaak van de NVWA is de controle op de hygiëne in een bedrijf. Bedrijven ontvangen na een controle regelmatig een waarschuwing of een boeterapport van de NVWA. Topscoorders onder de aandachtspunten zijn daarbij de ‘vergeten hoekjes’ in bedrijven en overlast door plaagdieren. Lees daarover:

In 2019 blijft de NBOV actief op bovenstaande terreinen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wiepkje Colijn (colijn@nbov.nl) of 0182 69 30 30.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan