winkelmedewerker
deuropening

Word lid van de NBOV

 

Als NBOV-lid praat u mee over de belangrijke zaken in de ambachtelijke bakkerijsector. De NBOV behartigt uw belangen, en die van de branche. Bovendien krijgt u toegang tot tools en documenten die ondernemen gemakkelijk maken, en kunt u gebruikmaken van financiële voordelen.

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een van de lidmaatschapsvormen of het serviceabonnement van de NBOV. Meer informatie over het NBOV-lidmaatschap vindt u onder het formulier.

Aanmelden NBOV-lidmaatschap / serviceabonnement

Contributieschema NBOV 2020

Informatie over lidmaatschap en contributie

  • De contributie is afhankelijk van de lidmaatschapsvorm, en bij het ondernemerslidmaatschap ook van uw omzet (de totale omzet van het bedrijf, inclusief filialen en leveringen aan het derde/vierde kanaal). Zie daarvoor het contributieschema.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Daarbij geldt de vastgestelde opzegtermijn.
  • De NBOV heeft verschillende lidmaatschapsvormen: