Thema’s

Ondernemerschap

De NBOV zet zich volop in voor de belangen van de ambachtelijke bakkerij.

Werkgeverschap

De NBOV helpt u om als een goed werkgever met uw medewerkers om te gaan.

Vakmanschap

Goed vakmanschap vraagt om vakkennis op vele gebieden. De NBOV ondersteunt en adviseert.

Samenleving

De NBOV helpt bij en adviseert over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Samenwerking

Samen werkt vaak beter dan alleen. Dit geldt voor u als ondernemer, en voor de NBOV.